Městské části

zpět na seznam

Polygony 57 městských částí v Praze, částečně odvozené z DKM či DOKM, topologicky čistá vrstva.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 07.11.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.2 MB)

Download

DXF
(454.4 KB)

Download

GML
(389.1 KB)

Download

Shapefile
(444.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.4 MB)

Download

DXF
(595.6 KB)

Download

GML
(529.7 KB)

Download

Shapefile
(439.7 KB)