Veřejně prospěšné stavby - liniové prvky (územní plán)

zpět na seznam

Veřejně prospěšné stavby - liniové prvky

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 07.05.2018
Metadata  XML Metadata 

CIS_STAV

Download

CSV
(60.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.3 MB)

Download

DXF
(283.4 KB)

Download

GML
(289.2 KB)

Download

Shapefile
(314.2 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.5 MB)

Download

DXF
(383.6 KB)

Download

GML
(394.7 KB)

Download

Shapefile
(313.4 KB)