Protihlukové valy

zpět na seznam

Protihlukové valy mají charakter sypaného zemního valu a byly zbudovány převážně se záměrem akustické ochrany, jejich účinnost je dána zejména jejich výškou a konfigurací okolního terénuStav 2011

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 16.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(55.5 KB)

Download

DXF
(26.1 KB)

Download

GML
(19.1 KB)

Download

Shapefile
(20.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(62.6 KB)

Download

DXF
(32.0 KB)

Download

GML
(26.0 KB)

Download

Shapefile
(20.4 KB)