Velkoobjemové kontejnery

zpět na seznam

Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 14.11.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(13.4 MB)

Download

GML
(1.8 MB)

Download

Shapefile
(1021.6 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(13.6 MB)

Download

GML
(2.0 MB)

Download

Shapefile
(1.0 MB)