Velkoobjemové kontejnery

zpět na seznam

Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 14.12.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(18.3 MB)

Download

GML
(2.5 MB)

Download

Shapefile
(1.2 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(18.4 MB)

Download

GML
(2.6 MB)

Download

Shapefile
(1.2 MB)