Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 18.12.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(306.7 KB)

Download

DXF
(26.4 KB)

Download

GML
(58.8 KB)

Download

Shapefile
(36.0 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(308.4 KB)

Download

DXF
(31.9 KB)

Download

GML
(63.8 KB)

Download

Shapefile
(36.4 KB)