Protihlukové bariéry

zpět na seznam

Protihlukové bariéry mají celoplošný deskový charakter a byly zbudovány s prvořadým záměrem akustické ochrany, jejich účinnost je dána zejména jejich výškou, pohltivostí (odrazivostí) a konfigurací okolního terénu.Stav 2011, protihlukové stěny železniční 2018

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 24.05.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(354.6 KB)

Download

DXF
(72.4 KB)

Download

GML
(78.1 KB)

Download

Shapefile
(80.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(391.3 KB)

Download

DXF
(95.4 KB)

Download

GML
(103.8 KB)

Download

Shapefile
(80.3 KB)