Zóny placeného stání

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze (vymezené plochou)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 15.11.2018
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(1.7 MB)

Download

XLS
(4.9 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(2.1 MB)

Download

GML
(492.3 KB)

Download

Shapefile
(470.8 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(2.3 MB)

Download

GML
(630.3 KB)

Download

Shapefile
(472.1 KB)