Vrstevnice 5 m

zpět na seznam

Vrstevnice jsou vygenerované z Digitálního modelu terénu 2018. Vrstevnicový plán odpovídá obsahem a přesností úrovni map 1:5000.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 20.06.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GML
(25.1 MB)

Download

Shapefile
(28.4 MB)

S-JTSK

Download

GML
(34.9 MB)

Download

Shapefile
(27.8 MB)