Záplavové území (Vltava, Berounka)

zpět na seznam

Kategorizace záplavových území - Vltava, Berounka ( kategorie - aktivní zóna, průtočná, neprůtočná,chráněná městem, chráněná individuálně )

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 16.08.2016
Metadata  XML Metadata 

CIS_KATEG

Download

CSV
(125.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.2 MB)

Download

DXF
(475.8 KB)

Download

GML
(363.2 KB)

Download

Shapefile
(425.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.4 MB)

Download

DXF
(655.1 KB)

Download

GML
(543.0 KB)

Download

Shapefile
(426.1 KB)