Záplavové území ( Q20 )

zpět na seznam

Záplavová čára pro průtok 2720 m3/s ( Q20) pod soutokem.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 29.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(2.7 MB)

Download

DXF
(1.1 MB)

Download

GML
(766.1 KB)

Download

Shapefile
(933.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(3.1 MB)

Download

DXF
(1.5 MB)

Download

GML
(1.2 MB)

Download

Shapefile
(951.0 KB)