Hluková mapa - den

zpět na seznam

Výpočtová hluková mapa povrchové dopravy. Celková akustická situace. Denní doba (06:00-22:00) Hluková pásma po 5dB ve výšce 4 m. Stav v r. 2016. Pro IPR Praha zpracovala EKOLA group, spol, s.r.o. 2017.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 06.06.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

DXF
(54.4 MB)

Download

GML
(37.2 MB)

Download

Shapefile
(44.3 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(53.1 MB)

Download

GML
(41.7 MB)

Download

Shapefile
(32.6 MB)