aktualizované ÚAP Prahy

19.06 2017

Nově zveřejněné Územně analytické podklady 2016 - soubor rozborů, analýz, map a čísel o Praze, slouží jako podklad pro územně plánovací činnost, rozhodování v území a hodnotí Prahu i z hlediska udržitelného rozvoje ve vztahu k Strategickému plánu. 

Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují popisné rozbory o řadě témat jako je např. obyvatelstvo, zástavba, příroda a krajina, ekonomika, občanské vybavení, využití území, doprava a technická infrastruktura, hodnocení rozvoje města i platné územně plánovací dokumentace, která mu tvoří rámec.

 

Popis stavu území města, ale i hodnocení trendů a srovnání s jinými městy v Evropě i v rámci ČR, se opírají o rozsáhlý soubor dat a jsou doprovozeny řadou grafů a map. Hodnocení silných stránek i problémů města s doporučením k řešení jsou hlavním sdělením tohoto rozboru.

 

ÚAP se zpracovávají každé 2 roky, nicméně zásadní průběžně aktualizované mapy poskytuje např. aplikace Atlas Praha 5000.

 

Nejnovější ÚAP 2016 byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy ve čtvrtek 15. 6. 2017 a zpracoval je IPR Praha.