Odborné články

09.10 2013

Geoportál hl. m. Prahy je základní přístupový bod pro získávání informací o mapách, geografických datech a rozvoji geografického informačního systému hl. m. Prahy. Geoportál hl. m. Prahy je základní přístupový bod pro získávání informací o mapách, geografických datech a rozvoji geografického informačního systému hl. m. Prahy.

Geoportál hl. m. Prahy je základní přístupový bod pro získávání informací o mapách, geografických datech a rozvoji geografického informačního systému hl. m. Prahy. Geoportál hl. m. Prahy je základní přístupový bod pro získávání informací o mapách, geografických datech a rozvoji geografického informačního systému hl. m. Prahy.

 

Je určen pro každého, kdo hledá:

  • digitální mapy a geografická data ve správě hl. m. Prahy,
  • mapové aplikace města,
  • internetové mapové služby,
  • informace o možnostech získání či užití těchto dat,
  • související právní předpisy,
  • informační podporu
  • a další související témata.

 

 

Geoportál hl. m. Prahy je vytvářen v souladu s požadavky vyplývajícími ze směrnice EU pro správu prostorových dat INSPIRE a je v duchu této směrnice oficiálním geoportálem hl. m. Prahy jako povinného subjektu.