Sháním data pro školní práci

31.03 2015

Studentům vzdělávacích institucí (i zahraničních) poskytuje IPR Praha data a výstupy pro potřeby výuky a zpracování studentské práce ve standardním režimu bezplatně dle článku VI  "Pravidel pro poskytování dat a výstupů z  datového skladu GIS HMP" na základě písemné žádosti uvedené v příloze č. 3.1 těchto Pravidel.

Postup studenta:

1. Ověří si na Geoportálu hl. m. Prahy, že vybraná data na území Prahy jsou veřejná a ve správě IPR Praha.

2. Zjistí, zda jím požadovaná data a výstupy nejsou předaná škole na základě Hromadné smlouvy. Pokud ano, požádá o data přímo ve škole.

3. Zjistí, zda požadovaná data nejsou poskytovaná jako otevřená data.

4. Zjistí, zda může využít bezplatných elektronických služeb dálkového přístupu

Pokud žádný z předchozích bodů nevyhovuje: 

5. Ze stránek Geoportálu hl. M. Prahy si stáhne "Žádost o bezplatné poskytnutídat  a výstupů studentům vzdělávacích institucí" a vyplněný a podepsaný originál Žádosti předá do výdeje dat IPR Praha.

6. Požadovaná data si student vyzvedne na základě “Protokolu pro výdej bezplatných dat“ a svým podpisem potvrdí převzetí dat a souhlas s "Licenčními podmínkami pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS HMP"

Vybrané datové sady (včetně některých neveřejných datových sad) jsou zpřístupněny v podobě mapových služeb. Mapové služby si lze připojit jako podklad do řešeného projektu (v ArcGIS, AutoCAD, MicroStation atd.). Seznam mapových služeb je k dispozici na Geoportálu hl. m. Prahy.