Sháním téma pro školní práci

14.12 2010

Při správě geodat, datových služeb a aplikací se objevují témata, která mohou být vhodným námětem pro studentské práce v oboru geoinformatika nebo příbuzných oborech. Náměty se většinou dají zařadit do jednoho z následujících okruhů.

Pořizování dat

 • možnosti www aplikací pro topologické editace s využitím ArcGIS Serveru
 • metody automatické generalizace pro tvorbu map středních měřítek nad DMP
 • optimalizace automatické aktualizace rozsáhlých dat PID v prostředí Oracle a datového typu ST_Geometry

Metody analýz v území

 • pokročilé analýzy dostupnosti v území (s využitím dat jízdních řádů, modelu terénu, aj.)
 • analýzy s využitím 3D modelu zástavby a zeleně (analýzy viditelnosti, zastínění, aj.)
 • klasifikace využití území a změn využití území (na základě retrospektivních ortofotomap)

Tvorba uživatelských nástrojů a skriptů

 • tvorba nástrojů pro zpracování modelu povrchu s využitím dat 3D modelu zástavby a zeleně
 • možnosti prezentace 3D dat v prostředí www prohlížečů

Tvorba www a mobilních aplikací

 • tvorba aplikací s využitím mapových služeb hl. m. Prahy
 • dopravní navigace
 • analýzy terénu a povrchu
 • příprava alternativních aplikací pro existující městské aplikace
 • tvorba „mashup“ aplikací pro sdílenou prezentaci dat hl. m. Prahy a Středočeského kraje

Jak postupovat dál?

Považujete-li některé z nabízených témat za zajímavé, kontaktujte Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, sekci prostorových informací - Mgr. Jiří Čtyroký (ctyroky@urm.praha.eu). Pokuste se formulovat vlastní návrh tématu nebo zadání před kontaktováním, zrychlíte tím průběh konzultace a rychleji tak společně nalezneme řešení.